Andel Polska


Andel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 31-764 Kraków, ul. Grębałowska 59, NIP 945-202-99-23, REGON 120018429 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydz. Gosp. KRS 0000231549, Kapitał zakładowy 50000 PLN